Angst

Angst - angst anfald - social angst...

Angst optræder i dag i rigtig mange forskellige udtryk.
Bl.a. panikangst, socialangst, generaliseret angst, fobi, OCD, PTSD mm.

Naturlig frygt er sundt og kan rede vort liv.
Mens ukontrolleret angst/bekymring er en overreaktion fra kroppen, ofte på grund af traumer og/eller for stor stress belastning.

Der er ikke noget forkert i at blive forskrækket eller bange, problemet opstår hvis man ikke er i stand til at handle sig ud af situationen, eller ikke får en forløsning i form af et godt grin eller lignende.

Angstsymptomer kan vise sig som f. eks.:
Rysten, åndenød, hjertebanken, svimmelhed, brystsmerter, svedudbrud, ubehag i maven, hyperventilation og føleforstyrrelser, der kan være en følelse af panik.
Der kan tilmed opstå en ny frygt for, at blive sindssyg eller dø, samt frygten for at få nye anfald.

Angst

Panikangst er anfald af intens frygt og ubehag. Anfaldene kan “tilsyneladende” fremprovokeres helt uventet.
Fobier er, at man er angst i bestemte situationer, f.eks. bestemte dyr, højder, lukkede rum, blod eller sociale situationer.
Generaliseret angst er til stede nærmest hele tiden; men i varierende grad. Samtidig føler den angste person sig næsten konstant anspændt og bekymret over frygtelige ting, der kan ske.
PTSD (post traumatisk stress syndrom) kan komme efter en enkelt svært belastende hændelse, eller flere på hinanden følgende hændelser. Det kan være en naturkatastrofe, en voldtægt, en alvorlig ulykke, det kan være krig eller det at leve sammen med en psykopat. Den/disse hændelser genopleves igen og igen, enten i vågen tilstand eller i drømme.

Depression, stof – og alkoholmisbrug samt skizofreni og en række andre lidelser kan også føre til angst. Lige som visse fysiske sygdomme kan medføre angst, f.eks. forstyrrelser af hjerterytmen.

Angst er ikke noget man skal være underlagt resten af livet.

Da angst (akkurat som andre ubehagelige tilstande) stammer fra situationer, hvor man ikke har kunnet handle – det være sig én traumatisk situation, eller flere på hinanden følgende.

Så er det muligt at finde den/disse oplevelser og forløse det negative minde (~tage trykket af trykkogeren).
Når der ikke længere er energi i den negative oplevelse/overbevisning, er der ikke længere noget som man ubevidst kan trigge/aktivere. Det vil gøre at angsten reduceres eller er helt væk.

Nogle gange ved man udmærket hvilken oplevelser der ligger til grund for angsten.
Andre gange har man ingen anelse; men ved hjælp fra METAsundhed og/eller MetaKinese kan vi finde oplevelsen/oplevelserne.
Og med forløsnings teknikker som f.eks. TFT/EFT – TBT, matrix reimprinting osv. kan den negative energi i oplevelsen slippes og man kan se tilbage på hændelsen som: “det skete og?

Visse former for angst, f.eks. social angst kan være udfordrende, at finde en enkelt eller få traumatiske oplevelser; men så kan vi kigge på ubehaget og mindske det f.eks. med Bars, Theta healing o.l.

Intet er umuligt, jeg har rimelig god erfaring med at ændre fastlåste følelser som angst mv. til det bedre. Jeg giver ofte teknikker til selv hjælp, så man kan undgå, at lande i en situation hvor man føler sig helt hjælpeløs.

Bekymring, utryg
Scroll to Top
Hold dig orienteret