Diagnose / Syndrom

Diagnoser - symptomer - syndromer...

Mange især børn og unge får i dag en diagnose som egentlig er et syndrom (ADHD, Fibromyalgi, Tourette mv.)

Definitionen på et syndrom er: “betegnelsen for en samling af flere klinisk synlige tegn, symptomer, fænomener eller karakteristika som ofte optræder sammen.”

Som METAsundsheds terapeut, kigger jeg på symptomer og ikke hverken diagnoser eller syndromer. Det gør jeg fordi alle mennesker er forskellige.
Hvis jeg nu tilfældigvis har fået den samme diagnose som min nabo – bliver jeg aldrig ligesom min nabo.
Vi er 2 forskellige mennesker, vi har ikke de samme symptomer, ikke de samme ubalancer, ikke de samme følelser, ikke de samme udfordringer osv. 

Er man diagnosticeret med et syndrom, kan det være lidt af en rejse, at komme tilbage i balance. Alene af den grund, at der ofte ligger flere forskellige oplevelser til grund for de forskellige symptomer – ikke altid; men ofte.

Taler vi børn, er det vigtigt, at du som forældre er villig til at kigge på dine egne udfordringer, idet børn ubevidst mærker forældrenes udfordringer og ofte hjælper mor & far ved at manifestere dem, så der kan blive kigget på dem og hele familien kan komme i balance. 
De færreste forældre ønsker for deres børn, at de skal udleve de følelser som forældrene undertrykker; men det kan meget nemt ske.
Derfor opfordre jeg altid forældrene til, at gå i behandling sammen med deres børn.

Lægen

Hvis forældrene ikke kan se sammenhæng mellem barnets udfordringer og deres egne – udelukker det ikke en behandling.
Bars er et fantastisk godt værktøj til at hjælpe både børn og voksne – især har jeg rigtig gode erfaringer med børn der på en eller anden måde er udfordret – det kan f.eks. være utilpas i skolen, vådligger, ADD mv. – efter et par behandlinger begynder (om ikke personen selv) så i hvert fald omgivelserne, at kunne mærke en forskel..

Tryghed

Jeg anbefaler ved lidt større udfordringer, at vi bruger MetaKinese (METAsundhed + en avanceret form for kinesiologi) til at hjælpe os med, at komme i kontakt med de underliggende følelser og overbevisninger.

Efter vi har sat ord på disse følelser / overbevisninger, popper der ofte en oplevelse op i klientens bevidsthed.

Når vi har oplevelsen (eller følelsen / overbevisningen) kan vi med en (eller flere) healings teknikker, slippe den negative energi der er bundet i oplevelsen og gøre det muligt for kroppen at genskabe balance.

Er det en forældre som slipper noget – vil barnet ligeledes slippe og få det bedre.

Vær obs. på at adoptiv- & skilsmissebørn meget ofte får fysiske og/eller psykiske udfordringer.
Også selv om skilsmissen var det bedste og mor & far kommunikere godt med hinanden.
Vor urbiologi er indstillet på konceptet: mor, far & børn af hensyn til artens overlevelse og vi fungere alle i forhold til urbiologien – især børn.

Scroll to Top
Hold dig orienteret