Depression

Depression, "kedafdethed", livet er svært.

Depression er et stort ord – det er ikke usædvanlig at dykke ned i kulkælderen, det er en del af vor udvikling som menneske, vi har ikke kun godt af glæde og lyse tanker – sorg og udfordringer modner os, gør os stærkere og mere velfungerende.
Når det så er sagt, er det heller ikke godt for os at blive i de depressive tanker for længe.

Det kan også være at du bare føler, at livet er svært, at du aldrig når dertil hvor du gerne vil være, at dine drømme er og bliver drømme.

Sådan behøver det absolut ikke at være.

kedafdethed

Med alfa-kinesiologi , TFT & flere andre teknikker, kan vi omprogrammere din underbevidsthed, så dine ubeviste mønstre ændres til noget der tjener dig og ikke noget der spænder ben for dig.

Vi er alle præget af vor familie, skolen osv. – alle dem vi er vokset op med og alle dem vi omgiver os med.
Den største påvirkning sker før vi fylder 7 år.
De programmer/overbevisninger vi “adopterede” dengang, kører ubevist inden i os endnu, og det er ikke sikkert, at det er noget der gavner os.
Det er faktisk rimelig sandsynlig at det ikke gavner – for det er jo i bund og grund ikke vore egne; men nogle vi har taget til os fra omverden, og selv om de fleste gjorde hvad de gjorde ud fra en god hensigt, så har alle handlet ud fra det sted hvor de selv var, og det var måske ikke det bedste for os.

Mange af os er vokset op med udtryk som: “børn skal ses men ikke høres” – “du skulle have været en dreng” – “penge vokser ikke på træerne” – “de rige er nogle svin” – “den pæne pige sidder stille og tier stille” osv.
Med den slags overbevisninger, er det ikke nemt at stå frem og vise hvem man er, at bede om lønforhøjelse, eller at starte som selvstændig, endsige at få det til at give overskud.

Trappen

Slip udfordringerne.

Når vi omprogrammere til nye programmer vi selv har valgt, begynder livet at ændre sig.
Det som er inden i os – skaber “den virkelighed” vi ser udenfor os. Derfor er det vigtigt at vi opbygger positive overbevisninger inden i os.

De færreste i Danmark kan sige sig fri for, at ligge under for Janteloven i større eller mindre grad, det er ganske enkelt vores kultur. 
Er du en af dem – og det er du jo nok, så er det rart at vide, at man kan omprogrammere til positive overbevisninger.

Har du en traumatisk oplevelse i bagagen, som spænder ben og får humøret i kulkælderen, så kan en sådan oplevelse bearbejdes til ikke længere at fylde – men til bare at være: “Det skete – og??”

Scroll to Top
Hold dig orienteret